Stockholm 2017-03-07 Viggen 50 år – Ulf Edlund

Viggen 50 år – Ulf Edlund berättar om utvecklingen av Viggensystemet
Ulf Edlund börjar med en presentation av bakgrunden och därefter utvecklingen, försäljningsansträngningarna och användningen i flygvapnet.

TID: Tisdagen 7 mars 2017 18:00
PLATS: KTH  sal E52, Oscars Backe 14 KARTLÄNK

​Efter sin civilingenjörsexamen på KTH Flyg 1963 började Ulf Edlund på Saab i Linköping och arbetade de följande åtta åren på Viggenprojektet, först som systemingenjör och därefter med marknadsföring. De resterande 32 åren var han involverad i både civila och militära projekt och var bl.a. den förste projektledaren för Saab 340

Translate »