Stockholm 2017-04-19 Piloters hälsa & flygsäkerhet

”Högriskkultur med fara för flygsäkerheten: Om trafikpiloters flygsäkerhetskultur, arbetsvillkor och hälsa”.

Marika Melin, Karolinska Institutet/Stockholms universitet 

TID: Onsdagen 19 april 18:00
PLATS: KTH Sal E51, Oscars Backe 14
Kartlänk: LÄNK

Kort abstract: Högriskkultur med fara för flygsäkerheten: Om trafikpiloters flygsäkerhetskultur, arbetsvillkor och hälsa.

Flygmarknaden har genomgått genomgripande förändringar sedan slutet av 1990-talet och är idag hårt konkurrensdriven. Som en följd har flygbolagen utvecklat affärsmodeller med nya anställningsformer och sätt att organisera verksamheten som för trafikpiloterna har inneburit förändrade och ofta försämrade anställnings- och arbetsvillkor. Myndigheter i Sverige och internationellt ser potentiella säkerhetsrisker med avregleringen och de nya affärsmodellerna som befaras kunna leda till försämrad flygsäkerhet. Läs mera här: Marika Melin 19 april

 

Translate »