Stockholm 2017-04-25 Viggen, från Lansen till Gripen.

Klas Jonsson håller föredrag på temat ”Viggen, från Lansen till Gripen”.

TID: Tisdagen 25 april 18:00
PLATS: KTH Sal E51, Oscars Backe 14
Kartlänk: LÄNK

Klas Jonsson var FTF ordförande 2002-2005 och har ett långt förflutet inom svenskt flyg (Saab 1982-1986, SAS 1986-2008, Saab 1993-1997 (tjl SAS), därefter FM). Hans senaste titel var Flygsäkerhetsinspektör i Försvarsmakten.

Viggen, från Lansen till Gripen – abstract
Viggensystemet beredde vägen till enhetsflygplanet Gripen, men baserades i hög grad på erfarenheter från Lansen-systemet.
Viggens möjligheter och utmaningar kommer att belysas ur ett användarperspektiv, liksom den taktikutveckling som lett fram till dagens JAS39-system.

Translate »