Stockholm 2017-04-26 Månen och/eller Mars

Inbjudan till ett KSAK DM arrangemang.

Onsdagen 26 april 2017 kl 18.00.
Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm

Sven Grahn berättar om Aktuella rymdprojekt
”Månen och/eller Mars”

Läs mera här: KSAK DM Inbjudan 26 april 2017

Translate »