Stockholm 2017-12-04 Thulinmedaljör Per Bodin

Tekn. Dr. Per Bodin, Thulinmedajör 2017, berättar om
Styrsystemen på SMART-1 och PRISMA

TID: Måndag 4 december kl 18:00 (OBS måndag !)
PLATS: KTH Sal E51 Oscars Backe 14 KARTLÄNK

SMART-1 var europeiska rymdstyrelsens första rymdsond för utforskandet av månen där ett av sondens huvudsyften var att demonstrera hur elektrisk framdrivning kunde användas som primär metod att ta sig fram i rymden. PRISMA var ett svenskt satellitprojekt vars syfte var att demonstrera teknologier och strategier för formationsflygning i rymden. Båda dessa projekt ställde speciella krav på systemen för attityd- och bankontroll och presentationen kommer att ge en överblick över funktionaliteten och framtagandet av dessa styrsystem.

Translate »