Stockholm 2018-01-16 Rymdföredrag: ”Beyond Atlas – Let’s explore space”

FTF Stockholm inbjuder till föredrag

Per-Erik Atterwall berättar om ett spännande rymdprojekt: ”Beyond Atlas – Let’s explore space”

TID: Tisdag 16 januari 18:00
PLATS: KTH Sal E51, Osquars backe 14
  KARTA

Abstract:  Beyond Atlas – Let’s explore space
“Space, the final frontier” Captain Picard once said, and he was probably right.

We want to explore that frontier. Explore the space around us, the Moon, the asteroids near us, perhaps even go as far as Mars. We want to explore it with a spacecraft so cheap and reliable that we can afford to do it, not only the strongest space organisations on Earth.

We believe – as many others – that mankind needs to, wants to, go beyond Earth, go beyond Atlas. Exploration is in our blood. We have hit the shoreline of space, and we – and others – are trying to find the ships to take us to sea again, out on the vast ocean of space.

Beyond Atlas bygger en rymdfarkost vilken skall åka till asteroiden 2016HO3. Vi försöker använda tekniker och metoder för att bygga den så kostnadseffektivt som möjligt. Den kommer att sändas upp till MEO och därifrån ta sig med elektrisk framdrivning till asteroiden. Initiativet stöttas av svensk rymdindustri, rymdstyrelsen och privat filantrop (jag).

Läs mera på projektets hemsida www.beyondatlas.se

Translate »