Stockholm – 2018-10-02 Branta inflygningar

Civ. ing. Bengt Moberg, Vernamac föreläser om Branta inflygningar

PLATS: KTH Sal E52, Osquars backe 14  KARTA

TID: Tisdagen 2 oktober 18:00

Abstrakt
Brantare inflygningar än den normala 3,0 graders glidbanan förs ibland fram som en metod att minska buller på marken i närheten av flygplatser.

I London och Frankfurt har exempelvis använts glidbanor med 3,2 graders inflygningsvinkel. Kritiker har fört fram argumentet att piloternas ändrade operativa beteende i samband med något brantare inflygningar istället för minskat buller skulle leda till ökat buller.

I projektet ”Brantare” vid Centrum för Hållbar Luftfart vid KTH har forskare undersökt om det går att studera piloters operativa beteende vid brantare inflygningar baserat på hur de agerar vid inflygningar med medvind på en normal 3,0 graders glidbana. Civ ing Bengt Moberg presenterar projektet samt resultat och slutsatser.

Translate »