Stockholm – 2018-12-11 Föredrag av Leif Åström

Föredrag av Leif Åström
PLATS: KTH Sal E52, Osqars Backe 14 KARTA
TID: Tisdagen 11 december 18:00

Leif har under sina 35 år i Flygvapnet flugit det mesta från A32 Lansen till JAS39 Gripen och dessutom flera utländska flygplan. Han har varit divisionschef i 10 år, men också bl. a. initierat och lett Mid Life Update av AJ/S37 Viggen (”AJS-modifieringen”), ansvarat för utveckling av telemotmedel i JAS39 och varit chef vid Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC). Han kommer att berätta om den tiden, särskilt med fokus på teknikutvecklingen ur ett användarperspektiv.

Leif kommer också beröra några incidenter under det kalla kriget och vad vi kunnat lära av dessa, t ex den första insatsen med attackflyg för att förhindra fritagning av den grundstötta ubåten U-137.

Välkomna!

Translate »