Sven-Olof Hökborg – minnesord

 Sven-Olof Hökborg 1941-2024

Generalmajoren i Flygvapnet, Sven-Olof Hökborg, har avlidit i Stockholm – han blev 83 år och sörjs av bonusdottern Alexandra med familj och vänner.

Sven föddes och växte upp på en gård i Rådatorp norr om Karlstad. Sven hade, förutom en enastående karriär i Flygvapnet, FMV och som Försvarsattaché, en nyckelroll i Flyg- och rymdtekniska Föreningens (FTF) utveckling till en högt ansedd internationell organisation för flyg- och rymdteknik.

Sven var ordförande i FTF mellan 1983 och 1986 och lade grunden till vår verksamhet som arrangör av regelbundna kongresser för att främja Sveriges roll i flyg- och rymdteknik. Under Svens ordförandeskap arrangerades 1985 års internationella rymdkongress på Stockholmsmässan. Tack vare Svens arbetskapacitet, ledarförmåga och breda kontaktnät blev kongressen en succé. Sven hade, förutom att engagera företag och organisationer, även inbjudit två amerikanska astronauter och två sovjetiska kosmonauter till kongressen. Finansieringen utgjordes av deltagaravgifter och sponsring från företag och organisationer i Svens nätverk. Kongressen och FTF fick stor internationell uppmärksamhet och ledde till ett ekonomiskt överskott för FTF, vilket användes för att arrangera den stora flygkongressen i Stockholm 1990. Sven lade på detta sätt grunden för FTF:s renommé och ekonomiska stabilitet som gör att vi kan fortsätta arrangera internationella kongresser i flyg- och rymdteknik vart tredje år, med syfte att befästa Sveriges ledande roll inom dessa teknikområden. För sina insatser för FTF utsågs Sven till hedersmedlem i Föreningen.

Sven tilldelades dessutom FTF:s Thulinmedalj i Guld år 1995, för sin avgörande roll i utvecklingen av JAS/Gripenflygplanet. Sven följde under alla år med stort intresse föreningens fortsatta verksamhet och deltog på kongresser och föredrag, samt på Årsmötena. Sven var en oöverträffad auktoritet och samtidigt en varm person och vän som hade en lågmäld ton med glimten i ögat.

Göran Lilja, Lasse Karlsen, Roland Karlsson FTF

Translate »