Invigning 18-19 juni av Swedish Aeronautical Research Center i Linköping

SARC – The Swedish Aeronautical Research Center– invigdes 18-19 juni med ett kickoff i Linköping. SARC är ett initiativ från INNOVAIR med målet att knyta samman akademisk forskning inom flygteknik vid olika svenska högskolor.
Läs mera på Innovair’s hemsida www.innovair.org
och på SARC’s hemsida www.sarc.center 

Translate »