Thulinmedaljörer 2017

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2017 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till

Per Bodin
för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för utveckling av styrsystem för rymdfarkoster
och till
Mikael Petersson
för hans avgörande insatser inom utvecklingen av noggranna, stabila och lätta reflektorantenner för rymdfarkoster.

Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den 11:e maj.
Läs mera i pressmeddelandet: Pressmeddelande – Thulinmedaljörer 2017

Translate »