Trafikverket om upphandling av fossilfritt flyg

Trafikverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda hur den upphandlade flygtrafiken kan hjälpa till att snabba på flygets gröna omställning t.ex. genom krav på biobränsle eller elflyg.
Slutrapporten kan laddas ner här: Trafikverket rapport Dec 2020_Upphandling av fossilfritt flyg

I rapporten finns en intressant bilaga som lyfter fram
– Forskning och innovation/partnerskap
– Nationell satsning på flygteknik

Translate »