Trollhättan 2016-10-26 SAGE4 Bakre stativ för höga temperaturer

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Onsdag den 26:e oktober 2016, kl 16:30
Lokal: utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Föredragshållare: Anders Hellgren

Bakre stativ för höga temperaturer

GKN har i programmet SAGE4 provat ett turbinstativ med ett nygammalt koncept – separerad funktionalitet för flödeskanal och lastledning.
Ibland körs dagens motorer vid operationsförhållanden med riktigt höga utloppstemperaturer, vilket leder till att det är svårt att klara livslängden.

GKN har demonstrerat i testrigg ett lovande koncept som bygger på avancerad plåtformning av väggarna till gaskanalen. Det nya konceptet innebar en del problem med bland annat vibrationer och utmattning. Hantering av dessa har varit avgörande för framgången i konceptet. Motorprovningen genomförd 2015 i München visade att vi kunde prediktera laster på ett bra sätt.

 Anmälan om deltagande skall göras senast den 24:e oktober, helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt telefon 0520-29 27 74 Richard Avellan eller telefon 0520-29 25 49 Per Widström

 

Translate »