Trollhättan 2017-04-05 The Pratt & Whitney PW1000 engine family – Marcus Borg

The Pratt & Whitney PW1000G engine family;
Past, present and future for GKN Aerospace

Föredrag av Marcus Borg, Chefsingenjör för PW1000G TEC

 

Tid: Onsdag den 5:e april 2017 kl 16:30

Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Föredraget kommer beröra utvecklingen av samarbetet mellan Pratt & Whitney och GKN Aerospace med en historisk återblick samt ge en beskrivning av teknologiarbetet bakom motorn och de av GKN utvecklade produkterna.

Vidare kommer motorprogrammets omfattning och kommersiella utveckling beröras inkluderande en del exempel på samarbete med lokala företag.

Anmälan om deltagande skall göras senast den 3:e april, helst med e-post till dm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt telefon 0520-29 27 74 Richard Avellan eller telefon 0520-29 25 49 Per Widström

Välkomna!

Translate »