Trollhättan – 2019-03-21 – Studiebesök Innovatum bildarkiv

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till studiebesök med föredrag

Tid: kl 17:00
Datum: 21 mars
Plats: Innovatum Science Center, Åkerssjövägen 16, Byggnad 60

Studiebesök och föredrag av Patrik Alexandersson, arkivarie.

I bildarkivet har man samlat närmare 100000 bilder från Trollhättan och företaget NOHAB i vars gamla lokaler Innovatum nu finns. Man har arbetat med att digitalisera dessa fotografier och göra dem tillgängliga på Internet i sitt digitala bildarkiv. Det omfattar idag drygt 7000 bilder varav många har donerats av ”Flygmotor”. Patrik kommer att tala om uppgörelsen med GKN om hur detta bildmaterial skall hanteras, redovisa vad som är genomfört och planeringen för framtiden.

Bilder samt eventuellt en film kommer att visas, möjlighet ges att titta igenom delar av bildmaterialet på egen hand.

Anmälan om deltagande görs senast den 19:e mars, helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com
alternativt telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

Translate »