Trollhättan – 2019-04-24 – Årsmöte och föredrag av Roger Möller och Mats Olsson

Flyg- & Rymdtekniska föreningen inbjuder till Årsmöte med föredrag

Tid: kl 17:00
Datum: 24 april
Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan

I samband med årsmötet kommer vi att få ta del av unika erfarenheter från det kalla kriget och framåt. Mj Roger Möller och Kn Mats Olsson med ett förflutet i Flygvapnet och Flottan kommer att dela med sig historier ur sina rika flygarliv. Roger är även aktuell som en av de fyra piloter som tilldelades US Air Medal för sitt mod, snabba respons och enastående professionalismi sammanband med att en Amerikansk SR-71 fick motorproblem över Östersjön 1987.

Presentation:
Ny förmåga: AAR – Lufttankning
Insats Libyen ”FL01”
Någon om Afghanistan ”SAE C-130”
Ubåtsjakt
JS37 vs SR71 (USAF Air Medal)

Major Roger Möller: Bakgrund som Stridspilot J 35 D Draken, JA 37 Jaktviggen, TP 84 Hercules. Divisionschef, Chef TU TP 84, FSO, TC. (Tankercommander) Började som Fältflygarelev 1974. Pension 2011.

Kapten Mats Olsson: Sjöofficer i Flottan med tjänstgöring ombord på Jagare, Minfartyg, Robotbåt. Konverterade till Helikopterpilot med bl.a. Ubåtsjakt, Sjöräddning m.m. Övergav Flottan för tjänst i FV som pilot TP 84. Började 1977. Pension 2013 .

Anmälan om deltagande görs senast den 22:a april, helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

Translate »