Vinnova utlysning om drönarprototyper

Vinnova har en utlysning ”Drönare för individer och samhälle” avseende prototyper som demonstrerar nyttiggörande med drönare, med positiva konsekvenser för människor och samhälle. Deadline är 15 mars 2018 med beslut 27 april 2018.
Se bifogad presentation: VINNOVA utlysning_drönare för individ och samhälle
och mera på Vinnovas hemsida: LÄNK Vinnova
Kontaktperson Erik Borälv, Vinnova:  erik.boralv@vinnova.se

Translate »