Archive | Göteborg

Stockholm 2016-05-12 Årsmöte & Thulinmedaljer

Medlemmarna i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Svensk förening för flygteknik och rymdteknik, kallas härmed till årsmöte. TID: Torsdagen den 12 maj 2016, kl 18:00 PLATS: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Kallelsen med dagordning samt information om anmälan/betalning till middagen här: FTF ÅM 160512 kallelse PS Medlemmar i FTF lokalavdelningar är välkomna att delta !       […]

Continue Reading

Thulinmedaljörer 2016

Flyg- och rymdtekniskt arbete belönas med Thulinmedaljer i guld och silver Anders Blom tilldelas guldmedaljen för utomordentligt förtjänstfulla insatser för svensk flyg- och rymdverksamhet såsom Programchef för Innovair och internationellt ansikte för svensk flygforskning. Hans Ansell tilldelas silvermedaljen för insatser inom utmattning och skadetålighet hos flygplanstrukturer. Björn Fehrm tilldelas silvermedaljen för insatser rörande utveckling av […]

Continue Reading

Göteborg 2016-05-10

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Euclid. Satelliten Euclid är en mission som är planerad att skjutas upp i slutet av 2020. Euclid skall kartlägga geometrin av det ”mörka” universum, dvs. hur mörk energi och mörk materia är fördelat  i universum. Eftersom […]

Continue Reading

Göteborg 2016-04-12

GlobalEye – Saabs nya system för flygburen spaning och ledning (AEW&C) GlobalEye användes för såväl luft-, havs- som markövervakning. Ett nytt modernt bärarflygplan med lång räckvidd ger avsevärt bättre uthållighet och större bekvämlighet för besättningen. Den nya radarteknologin, som vi berättat om vid ett tidigare tillfälle, ger systemet en kraftigt ökad spaningsförmåga. Om detta och […]

Continue Reading

Göteborg 2016-04-07

P.g.a nyligen införda restriktioner från brandmyndigheterna vad avser antal personer i Gatenhielmska huset kommer mötet den 7/4 att äga rum i Sjömanskyrkan, vid Stigbergstorget snett emot Gatenhielmska. Tid: 19:00 Tor 7 apr Flyghistorikern och SFT-redaktören Sven Stridsberg håller ett föredrag om: Aningslös försvarspolitik 1939 med tillkomsten av F9 och F10 som exempel. Detta föredrag från […]

Continue Reading

Göteborg 2016-03-16

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag Tid: den 16 mars kl 16:30 Plats: Saab EDS, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). ”Remote Tower” är ett koncept där trafikledningen vid en flygplats utförs på distans. Den vanligaste tillämpningen är för små flygplatser där flygtrafiken kan ledas från en större flygplats, som har ett bemannat flygledartorn. I systemet integreras sensorer […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »