Archive | Linköping

Dags för registrering till ICAS 2016 i Korea

Nu är det bara drygt en månad kvar till ICAS 2016 i Daejon Korea. The International Council of the Aeronautical Sciences ICAS invites you to the ICAS 2016 Congress from 25 to 30 September in Daejeon, Korea. Since 1958 the world’s leading researchers meet biennially at the ICAS Congress. Twelve simultaneous tracks of lectures of […]

Continue Reading

CEAS Aeronautical and Space Journals

Vår Europeiska ”paraplyorganisation” CEAS ger ut olika publikationer och tidskrifter: – En nyhetsbulletin (kvartalsvis) CEAS Quarterly Bulletin – Två tidskrifter (halvårsvis) med teknisk/vetenskapliga artiklar: CEAS Aeronautical Journal: Description and Full list CEAS Space Journal: Description and Full list Läs mera om CEAS i vänsterspalten på FTF hemsida och på CEAS hemsida www.ceas.org.  

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »