Archive | Stockholm

Stockholm 2016-02-09

Utveckling och teknik av VTOL RPAS (Vertical take-off and landing Remotely piloted aircraft system) Föredrag av Civ. ing. Rasmus Lundqvist, CybAero – ett företag inom VTOL RPAS Tid: Tisdagen den 9 februari, 2016 kl 18:00 Plats: Sal E52, Osquars Backe 14, KTH CybAeros vision är att vara globalt marknadsledande vad gäller utveckling, tillverkning och försäljning av […]

Continue Reading

Stockholm 2016-01-27B

FTF medlemmar inbjuds till ett arrangemang av KSAK-DM Välkommen till KSAK-DMs första föredrag på våren 2016 Onsdagen 27 januari 2016 kl 18.00. Platsen är Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm ”Det svenska flygsystemet” Johnny Nilsson berättar om hur det gick. Hela inbjudan här: KSAK Inbjudan 27 januari 2016  

Continue Reading

Stockholm 2016-01-27A OBS Anmälan SMR

Bästa medlemmar i Flyg- och Rymdtekniska Föreningen och i Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet. Ni har i tidigare utskick fått inbjudan  till  Mekanisternas seminarium Säkerhet vid transporter, 27 januari 2016: Säkerhet tp seminarium 27 jan 2016 Det har varit  problem med anmälningslänken på hemsidan www.mekanisterna.se . Detta är nu åtgärdat och länken fungerar igen. Anmälningstiden har förlängts till måndag 25 […]

Continue Reading

Stockholm 2015-12-08

Utveckling av batterier för flyg Hur ser framtiden ut för batterier inom flygsammanhang? Vad krävs för att certifiera en batteri för flygverksamhet? Svaret på dessa frågor och ett nytt tekniskt perspektiv på framtidens flyg diskuteras av Amir S. Gohardani, Tekn. Dr. i flyg och rymdteknik.Tid: Tisdagen den 8 december, 2015 kl 18:00 Plats: Sal E52, Osquars […]

Continue Reading

Stockholm 2015-11-25

FTF medlemmar inbjuds till ett arrangemang av KSAK-DM: Luftskepp i Sverige Plats: Tekniska Museet, Stockholm Tid. 18:00 Hasse Åkerstedt, flygkapten i SAS, pensionerad, berättar om luftskepp i Sverige, 17 fantastiska skapelser Fritt inträde på museet från kl 17. Öppet för alla, även icke-medlemmar. www.ksak.se/kalendarium/ksak-dm-luftskepp-i-sverige/  

Continue Reading

Stockholm 2015-11-03

Rapport från IAF 2015 Young Professional Workshop Civ. ing. Oscar Hag representerar FTF i 2015 Young Professional Workshop International Aeronautical Federation (IAF) International Project/Programme Management Committee (IPMC) och berättar om detta. Tid: Tisdagen den 3 november, 2015 Plats: Sal E51, Osquars Backe 14, KTH Välkommen, Roland Karlsson FTF Programsekreterare

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »