2020-03-09 – Göteborg – Rymdprocessorn som föddes på Chalmers och erövrade rymden

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 9 mars
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Processorer för rymdbruk har länge varit ett hett forskningsämne i Göteborg allt sedan omborddatorn för den europeiska raketen Ariane utvecklades av Saab Space under 70-talet. Senare under slutet av 90-talet utvecklades LEON/SPARC processorn på Chalmers Tekniska Högskola av grundaren för det som skulle bli Cobham Gaisler. LEON är en feltolerant processor vars signum är hög tålighet i rymdmiljö och den har använts i flera internationella rymdprogram för att utforska vårt solsystem, inte minst månen.

Föredragshållare är Sandi Habinc, VD, Cobham Gaisler

Efter föredraget så bjuder FTF på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Senaste tid för anmälan är klockan 12 den 9:e mars, men anmäl dig gärna tidigare.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »