2024-02-13 Webbföredrag med 2023 års Thulinmedaljör i guld Eddy de La Motte

Välkommen att lyssna på webbföredrag tisdagen den 13 februari, kl 18.30 

Eddy de la Motte berättar om sin långa yrkesverksamhet som belönades med Thulinmedaljen i Guld 2023.
Läs mera om Eddy HÄR.

Välkommen,
Roland Karlsson

HUR KAN DU DELTA?
Ingen anmälan behövs. Länken för deltagande finns här:  TEAMSLÄNK FTF-FÖREDRAG 13/2

———————————FÖREDRAGSABSTRACT————————————
Utvecklingen av TX/T7
Föredraget är en exposé över verksamheten 2013-2019 då jag ledde Saab:s del av verksamheten. Uppgiften var en utmaning utifrån ett antal aspekter såsom

  • Samarbetsformer
  • Kommersiella avtal
  • Styrning och ledningsprinciper
  • Gemensamma värderingar
  • Flygplandesign
  • Generera flygprovdata i tid för utvärdering

Att hitta samarbetsformer både kommersiellt och styrningsmässigt som fungerade mellan Boeing och Saab var ingen liten uppgift och det tog tid.

Uppgiften för projektet var, till följd av upphandlingsplaneringen från kunden, att designa, bygga och flyga inom 36 månader leverera offert inkluderande vissa flygprovdata inom ytterligare 4 månader för att kunna delta i konkurrensen.

För att lyckas behövde vi snabbt skapa ett team, trots att en del satt i Tannefors och den andra i St Louise, och hitta en gemensam kultur för TX så att vi kunde använda det bästa från Boeing och Saab och därmed maximera nyttan.

Vi flög ganska precis 3 år efter att vi hade skrivit på avtalet och lyckades leverera flygprovdata i tid. I konkurrens med Lockheed och Leonardo vann vi kontraktet 2018.


 

Translate »