2023-05-04 – Trollhättan – Årsmöte med föredrag “Vätgasteknik för framtida flygplan”

Datum/tid: 4 maj 2023, kl. 17.00
Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Föredrag av Tomas Grönstedt

Tomas Grönstedt är professor i turbomaskiner på Chalmers vid institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper.

Tomas är initiativtagare till och leder kompetenscentrum för vätgas som finansieras av energimyndigheten.
Föredraget sammanfattar studier och forskning som genomförts på Chalmers inriktat mot vätgasteknik för flygande tillämpningar.
Systemstudier för framtida flygplanstyper och motorintegration beskrivs med fokus på hur bränslesystemet kan integreras med en turbofläktmotor.
Förutom ren flygforskning har Chalmers nyligen startat ett kompetenscenter inom vätgasteknik, TechForH2, som kortfattat beskrivs både vad det gäller centrats forskningsinriktning men även dess möjligheter till samarbete mellan olika transportmoder.

Slutligen några preliminära resultat från ett svensk-amerikanskt samarbete (Purdue/Chalmers) där roterande detonation för en vätgastillämpning har modellerats.

Anmälan om deltagande görs senast den 2:a maj helst med e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com
alternativt telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Translate »