2023-09-19 – Trollhättan – Studiebesök Aeroseum Göteborg med föredrag

Datum/tid: 19 september, samling utanför huvudporten GKN kl. 16.30
Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan 
OBS! respektive medlem betalar inträde till Aeroseum 130kr, föreningen bjuder på kaffe och smörgås.
Transport utformas beroende på antal anmälda.
 
Föredrag av Ingvar Johansson (Anropssignal JOS)
“24 år med helikopter Vertol 107”

JOS kommer att prata om sin tid som helikopterpilot på
Vertol 107.  JOS har 57 års erfarenhet i luften, flugit bl.a. Lansen, Aloutte, Vertol 107, etc. Han har också tränat helikopterpiloter över större delen av världen.

 Anmälan om deltagande görs senast den 12:e september helst med
e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt
telefon 0520-29 22 07 Gunnar Marke eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

 

 

Translate »