Göteborg – 2016-09-29 – Framtidens system för luftövervakning

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till höstens första föredrag.

Tid: kl 16:30
Plats: Saab Surveillance, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

I april 2015 hade FTF Göteborg ett föredrag om det framtida svenska luftförsvaret. Sekreteraren i ”Luftförsvarsutredningen 2040” informerade om föreslagna mål och utveckling av teknik, taktik och förmågor för luftförsvaret i sin helhet.
Parallellt med denna utredning har Saab EDS bedrivit egna mer system- och teknikorienterade studier om kraven på system och sensorer för luftövervakningsförmågan inom luftförsvaret med motsvarande tidsperspektiv.

Slutsatserna från dessa studier presenteras av Bengt Isaksson och Jan-Erik Nilsson, Saab EDS

Efter föredraget så bjuder Saab Surveillance på öl och smörgås.

 

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 27 september klockan 12:00,
med e-post till lars.xx.lundberg@saabgroup.com
eller på telefon, gärna som SMS, 0734-378603 till Lars Lundberg


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »