Göteborg – 2017-02-22 What’s inside the building?

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till vårens första föredrag.

Tid: kl 16:30
Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

I många situationer är kunskap om en byggnads inre utformning vara av största vikt. Det kan röra sig om polisiära situationer, räddningsoperationer, militära operationer eller dylikt. Saab har utfört experiment med en flygburen radar mot en byggnad för att se om det finns möjlighet att få reda på byggnadens inre utformning. Denna radar arbetar med mycket stor bandbredd (> en oktav) och långa våglängder för att försäkra sig om en god väggpenetration och en god förmåga på att kunna avbilda objekt i byggnaden. Detta föredrag visar på de avvägande som ligger till grund för experimenten samt visar även de första resultaten från dessa.

Föredraget presenteras av Patrik Dammert, Saab Surveillance

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Nytt försök med ett föredrag som var tänkt för hösten 2016, men som på grund av sjukdom hastigt utgick och ersattes av ett annat.

 

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 20 februari klockan 12:00,
med e-post till mailto:hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon, gärna som SMS, 0734-378603 till Lars Lundberg


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »