Göteborg – 2019-05-16 – Årsmöte med föredrag.

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Datum: 16 maj
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).
Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

 

Mötet börjar med sedvanliga årsmötesförhandlingar som beräknas ta en halvtimma.

Uppdatering: Kvantradar har uppmärksammats de senaste åren, inte minst med artiklar om framgångsrika försök i bl.a. Asien. Denna presentation handlar om både om vilka komponenter som krävs i en sådan samt en planerad verksamhet inom området i Göteborg.

Föredraget hålls av Anders Ström från SAAB.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 14 maj klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Eftersom det är ett årsmöte så krävs att medlemsavgiften är betald för att få rösta på mötet. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.
Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »