Mötesverksamhet SFF Göteborg hösten 2016

Medlemmar i FTF är välkomna att gå på dessa möten som SFF, http://www.flyghistoria.org/ arangerar.

 

Ny lokal för höstens möten är Gustavi Domkyrkoförsamlings Församlingshem, Kyrkogatan 28, Göteborg. Mötesdagar är första måndagen i oktober, november och december.

Tid: Kl 19

Måndag 3 okt: Sven Scheiderbauer berättar om legendariske flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld.

Måndag 7 nov: Bertil Larsson, meteorolog i FV, berättar om ”När Nobile räddades”. Föredraget handlar om luftskeppet Italia, som havererade på isen på väg till Nordpolen 1928.

Måndag 5 dec: Vi firar att SFF:s region Göteborg fyller 50 år med en historisk återblick. Det blir även servering av landgång. Obligatorisk förhandsanmälan till ordf. C-O Emanuelsson 031-18 30 38 senast den 21 november för beställning av landgång. Kvällens föredragshållare blir Micael, ”MickeNIS” Nilsson, Sveriges siste aktive fältflygare, som kommer att berätta om sitt spännande flygarliv.

Translate »