Ryska bidrag till ICAS 2022 är tillbakadragna

FTF arrangerar som bekant den stora världskongressen ICAS 2022 i år. Medan arbetet hittills gått mycket bra med ett rekordstort antal abstracts inkomna har naturligtvis den ryska invasionen av Ukraina skapat problem även i detta sammanhang. Både enskilda FTF medlemmar och talesmän för våra lokalavdelningar har fört fram åsikten att ryska deltagare inte bör accepteras vid kongressen.

FTF stöder samtliga sanktioner som riktas mot den ryska staten och fördömer naturligtvis kriget. Dock har både FTF och ICAS statuter som vi inte kan bryta mot och därför har företrädare för FTF haft ett antal kontakter med både ICAS ledning och med de ledande ryska organisationer som ingår i ICAS. Ett extrainsatt styrelsemöte för att fastslå hur FTF ska agera i frågan hölls i Stockholm den 9 mars. Resultatet av mötet, vilken samtliga deltagare står bakom, är följande:

  1. ICAS, inte FTF, äger frågan om beslut om deltagande i kongressen.
  2. Till följd av befintliga statuter kan inte ICAS utesluta någon ingående organisation från någon aktivitet. Däremot har samtliga ryska organisationer självmant dragit tillbaka sina abstracts från kongressen. Vid den osannolika situationen att någon fristående individ ändå vill delta i kongressen kommer detta inte att beviljas.
  3. FTF informerar sina medlemmar och övriga intresserade på vår hemsida.
  4. ICAS 2022 hemsidan informerar om att samtliga ryska abstracts dragits tillbaka på initiativ av ryssarna själva.
  5. FTF lokala organisationskommitté informerar samtliga utställare, befintliga och tillkommande, om läget för att försäkra dessa om att Ryssland inte blir representerat vid kongressen.
  6. Vad ICAS väljer att själva publicera på dess hemsida är en fråga för ICAS att hantera.
Translate »