Solenergianläggningar kan störa flygradiotrafik

I en nyligen utkommen FOI-rapport beskrivs hur elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar kan störa radiomottagning, bl. a. flygradiotrafik.  ”Risken för radiostörningar har bland annat lett till att Luftfartsverket infört ett skyddsområde kring flygplatser. För solenergianläggningar är avståndet tre kilometer. Vill man bygga inom den radien har Luftfartsverket rätt att göra en konsekvensanalys. Flygradio använder traditionell AM-radio i VHF-bandet, som är känsligt mot störningar.”

Läs mera på dessa länkar:
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R–5021–SE

https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2021-03-15-okat-anvandande-av-solenergi-fara-for-livsviktig-radiokommunikation.html

Translate »