Stockholm 2016-01-27A OBS Anmälan SMR

Bästa medlemmar i Flyg- och Rymdtekniska Föreningen och i Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet.

Ni har i tidigare utskick fått inbjudan  till  Mekanisternas seminarium Säkerhet vid transporter, 27 januari 2016: Säkerhet tp seminarium 27 jan 2016

Det har varit  problem med anmälningslänken på hemsidan www.mekanisterna.se . Detta är nu åtgärdat och länken fungerar igen.

Anmälningstiden har förlängts till måndag 25 januari 2016 kl 12:00.

Ni som anmält er, via hemsidan, till detta evenemang och inte fått en bekräftelse på detta från Mekanisternas kansli ombedes att sända anmälan på nytt.

Anmälan kan även sändas till info@mekanisterna.se

 

FTF medlemmar inbjuds till ett arrangemang av Mekanisterna

Säkerhet vid transporter
27 januari 2016

Säkerhet vid transporter skall uppnås genom verksamheter som minimerar riskerna för haverier eller tillbud, vilka kan leda till skada hos människor och material. Representanter för Transportstyrelsen (Magnus Molitor), sjöfarten (Jan Berglöw, Wallenius), järnvägarna (Peter Sjöquist, SJ) och flyget (Tomas Linden, SAS) är föredragshållare.

Seminariet hålls onsdagen den 27 januari 2016 kl. 17.00 – 20.00 på KTH.

Detaljerat program här: Säkerhet tp seminarium 27 jan 2016

Anmälan senast 20 januari 2014 till Mekanisternas kansli, box 2045, 135 02 Tyresö, fax: 08-712 43 56,
e-post: info@mekanisterna.se  Anmälan kan även göras via föreningens hemsida: www.mekanisterna.se

Translate »