Archive | Göteborg

Artikel i Saab-minnen om svensk flygforskning och teknikutveckling

I senaste utgåvan av Saabminnen, som ges ut av Saabveteranerna, finns en översiktsartikel om Flygforskning och teknikutveckling i Sverige under åtta decennier. Artikeln, som är skriven av Billy Fredriksson och Anders Gustafsson, kan laddas ner från Saabveteranernas hemsida http://www.saabveteran.se  

Continue Reading

Göteborg – Julhälsning 2020

Hej alla medlemmar i FTF Göteborg, Det här året har ju varit ganska annorlunda och de flesta av oss har fått förändra sitt sätt att leva ganska drastiskt. Detta gäller ju också FTF i Göteborg, där vi lyckades hinna med två föredrag innan situationen förvärrades och vi tvingades inställa alla föredrag tills vidare. Vi har […]

Continue Reading

Trafikverket om upphandling av fossilfritt flyg

Trafikverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda hur den upphandlade flygtrafiken kan hjälpa till att snabba på flygets gröna omställning t.ex. genom krav på biobränsle eller elflyg. Slutrapporten kan laddas ner här: Trafikverket rapport Dec 2020_Upphandling av fossilfritt flyg I rapporten finns en intressant bilaga som lyfter fram – Forskning och innovation/partnerskap – Nationell satsning […]

Continue Reading

Artikelserie om vätgasdrift av Björn Fehrm på Leeham News

Björn Fehrm är en svensk flygingenjör och pilot som numera är verksam som flygjournalist och analytiker på Leeham News and Analys.  Läs mera om Björn HÄR. Björn fick 2016 FTF Thulinmedalj för sina insatser för utveckling av ett innovativt och effektivt självskyddssystem för flygplan. Läs mera om detta HÄR. I Leeham News har Björn under hösten 2020 […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »