Archive | Göteborg

Göteborg 2016-05-10

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag. Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Euclid. Satelliten Euclid är en mission som är planerad att skjutas upp i slutet av 2020. Euclid skall kartlägga geometrin av det ”mörka” universum, dvs. hur mörk energi och mörk materia är fördelat  i universum. Eftersom […]

Continue Reading

Göteborg 2016-04-12

GlobalEye – Saabs nya system för flygburen spaning och ledning (AEW&C) GlobalEye användes för såväl luft-, havs- som markövervakning. Ett nytt modernt bärarflygplan med lång räckvidd ger avsevärt bättre uthållighet och större bekvämlighet för besättningen. Den nya radarteknologin, som vi berättat om vid ett tidigare tillfälle, ger systemet en kraftigt ökad spaningsförmåga. Om detta och […]

Continue Reading

Göteborg 2016-04-07

P.g.a nyligen införda restriktioner från brandmyndigheterna vad avser antal personer i Gatenhielmska huset kommer mötet den 7/4 att äga rum i Sjömanskyrkan, vid Stigbergstorget snett emot Gatenhielmska. Tid: 19:00 Tor 7 apr Flyghistorikern och SFT-redaktören Sven Stridsberg håller ett föredrag om: Aningslös försvarspolitik 1939 med tillkomsten av F9 och F10 som exempel. Detta föredrag från […]

Continue Reading

Göteborg 2016-03-16

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag Tid: den 16 mars kl 16:30 Plats: Saab EDS, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark). ”Remote Tower” är ett koncept där trafikledningen vid en flygplats utförs på distans. Den vanligaste tillämpningen är för små flygplatser där flygtrafiken kan ledas från en större flygplats, som har ett bemannat flygledartorn. I systemet integreras sensorer […]

Continue Reading

Göteborg 2016-02-11

Vad har Rosetta lärt oss om kometer? Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag Tid: den 11 februari kl 16:30  Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).I augusti 2014 kom rymdfarkosten Rosetta äntligen fram till sitt mål: kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sedan dess har Rosetta på nära håll gjort mätningar kring kometkärnan och landaren Philae har undersökt kometytan. Forskare, […]

Continue Reading

Göteborg 2015-11-24

Sondraketer – avancerade rymdresor till låg kostnad Publicerad 22 oktober 2015 Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag Tid: den 24 november kl 16:30  Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark). En typisk sondraket befinner sig utanför jordens atmosfär mindre än tio minuter. Forskning är en av flera tillämpningar, där man – den korta tiden till […]

Continue Reading

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »